ให้เราช่วยเหลือคุณได้อย่างไร?

หากผู้ถือบัตรยกเลิกการปฏิเสธรายการ ยังต้องส่งหลักฐานยืนยันความถูกต้องอีกหรือไม่?

Last updated on 01 เมษายน 2020

แน่นอน! ถึงแม้ผู้ถือบัตรจะแสดงความจำนงยกเลิกการปฏิเสธรายการแล้ว ร้านค้ายังคงต้องนำส่งหลักฐานอยู่เช่นเดิมโดยอาจแจ้งหรือแนบเอกสารที่แสดงความประสงค์ดังกล่าวของผู้ถือบัตรเพิ่มมาด้วย

การพิจารณาความถูกต้องจะเป็นไปตามกระบวนการและดุลพินิจของทางธนาคาร ซึ่งการนำส่งหลักฐานที่ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อข้อสรุปของกรณี เราจึงแนะนำให้ร้านค้ารวบรวมและส่งเอกสารหลักฐานทุกครั้ง แม้ผู้ถือบัตรจะขอยกเลิกการปฏิเสธรายการก็ตาม

เอกสารแบบใดที่ใช้ได้?

การระบุเพียงว่าผู้ถือบัตรตกลงที่จะยกเลิกการปฏิเสธรายการหรือแนบอีเมล์จากผู้ถือบัตรที่แสดงความประสงค์ดังกล่าวมาด้วยนั้นเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาหาข้อสรุปให้กับกรณี แต่ก็ยังไม่เพียงพอ! (เพราะถือเป็นหลักฐานที่ไม่มีน้ำหนักและสามารถปลอมแปลงขึ้นง่าย) เราจึงแนะนำให้ร้านค้าติดต่อผู้ถือบัตรเพื่อขอหนังสือชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งให้ระบุจำนวนเงิน วันที่ที่ทำรายการ ชื่อธนาคารผู้ออกบัตร และหมายเลขบัตร 4 หลักสุดท้าย พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ โดยให้ร้านค้านำส่งหนังสือชี้แจงนี้มาพร้อมกันกับหลักฐานอื่นๆ

บ่อยครั้งผู้ถือบัตรประสงค์จะยกเลิกการปฏิเสธรายการ แต่ไม่ได้ติดต่อให้ทางธนาคารรับทราบ การนำส่งจดหมายชี้แจงนี้จึงเป็นสื่อกลางชั้นดีที่จะให้ทั้ง 2 ฝ่ายได้ติดต่อและเจรจากันโดยตรงเพื่อยุติกรณีดังกล่าว

บทความที่เกี่ยวข้อง
เอกสารที่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้
ผู้ถือบัตรปฏิเสธรายการ ทำอย่างไรดี?

ไม่พบคำตอบที่คุณต้องการ?

เราใส่ใจและเต็มที่กับการให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นข้อสงสัยเล็กๆ น้อยๆ หรือเกิดปัญหาใดๆ จากการใช้งาน ติดต่อเราได้เสมอ

เว็ปไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อวิเคราะห์การใช้และปรับการใช้งานให้เหมาะกับท่าน เมื่อกดยอมรับหรือยังคงเข้าชมเว็บไซต์ต่อ เราถือว่าท่านยินยอมในการใช้งานคุกกี้ของเว็บไซต์ อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว