ทดสอบระบบ

หัวข้อทั้งหมดในหน้านี้

ร้านค้าสามารถใช้ข้อมูลในคู่มือนี้เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อ หมายเลขบัตรทั้งหมดที่ใช้สำหรับทดสอบระบบสามารถระบุวันหมดอายุและรหัส CVV ใดก็ได้

รับชำระเงินสำเร็จ

หมายเลขบัตร เครือข่ายบัตร
4242 4242 4242 4242 Visa
4111 1111 1111 1111 Visa
5555 5555 5555 4444 Mastercard
5454 5454 5454 5454 Mastercard
3530 1113 3330 0000 JCB
3566 1111 1111 1113 JCB
3782 8224 6310 005 Amex

รับชำระเงินไม่สำเร็จ

หมายเลขบัตรเหล่านี้ใช้เพื่อทดสอบการสร้างรายการรับชำระเงินที่ไม่สำเร็จ บัตรแต่ละใบจะให้ผลลัพธ์ failure_code ที่แตกต่างกัน

หมายเลขบัตร เครือข่ายบัตร รหัสข้อขัดข้อง
4111 1111 1114 0011 Visa insufficient_fund
5555 5511 1111 0011 Mastercard insufficient_fund
3530 1111 1119 0011 JCB insufficient_fund
4111 1111 1113 0012 Visa stolen_or_lost_card
5555 5511 1110 0012 Mastercard stolen_or_lost_card
3530 1111 1118 0012 JCB stolen_or_lost_card
4111 1111 1112 0013 Visa failed_processing
5555 5511 1119 0013 Mastercard failed_processing
3530 1111 1117 0013 JCB failed_processing
4111 1111 1111 0014 Visa payment_rejected
5555 5511 1118 0014 Mastercard payment_rejected
3530 1111 1116 0014 JCB payment_rejected
4111 1111 1119 0016 Visa failed_fraud_check
5555 5511 1116 0016 Mastercard failed_fraud_check
3530 1111 1114 0016 JCB failed_fraud_check
4111 1111 1118 0017 Visa invalid_account_number
5555 5511 1115 0017 Mastercard invalid_account_number
3530 1111 1113 0017 JCB invalid_account_number

รับชำระเงินผ่าน 3DS ไม่สำเร็จ

หมายเลขบัตรเหล่านี้ใช้เพื่อทดสอบการสร้างรายการรับชำระเงินที่ไม่สำเร็จ โดยจะได้รับ failure_code เป็น payment_rejected สามารถอ่านเกี่ยวกับข้อขัดข้อง payment_reject เพิ่มได้ที่ Charges API

การรับชำระเงินผ่านระบบ 3DS ไม่สำเร็จมี 2 ประเภทคือ enrollment หรือ validation รายการที่ระบุเป็น enrollment failure เกิดขึ้นจากข้อขัดข้องในขณะสร้างรายการ เช่น ไม่มีการระบุ return_uri เป็นต้น รายการที่ระบุเป็น validation failure เกิดขึ้นจากความขัดข้องในการยืนยันรายการผ่านระบบ 3DS เช่น กรอกรหัส OTP ไม่ถูกต้อง เป็นต้น

หมายเลขบัตรเหล่านี้สามารถใช้กับบัญชีที่มีการเปิดใช้งานระบบ 3DS เท่านั้น (อ่านเพิ่มที่ 3D Secure) ติดต่อ support@omise.co เพื่อขอเปิดใช้ระบบ 3DS ในโหมดทดสอบ

หมายเลขบัตร เครือข่ายบัตร รหัสข้อขัดข้อง ประเภทข้อขัดข้อง
4111 1111 1115 0002 Visa payment_rejected Enrollment
5555 5511 1112 0002 Mastercard payment_rejected Enrollment
3530 1111 1110 0002 JCB payment_rejected Enrollment
4111 1111 1114 0003 Visa payment_rejected Validation
5555 5511 1111 0003 Mastercard payment_rejected Validation
3530 1111 1119 0003 JCB payment_rejected Validation

ทดสอบใช้ปุ่มต่างๆ บนแดชบอร์ด

บนแดชบอร์ดมีปุ่มใช้งานบางปุ่มซึ่งจะปรากฏในโหมดทดสอบเท่านั้น สังเกตได้จากอักษรสีเหลืองในภาพประกอบ:

Test button

ที่เป็นเช่นนี้เพราะปุ่มเหล่านี้มักมีฟังก์ชันการทำงานที่เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขสถานะของ objects ซึ่งในการใช้งานในโหมดใช้งานจริงจะควบคุมได้โดยแอดมินเท่านั้น

เว็ปไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อวิเคราะห์การใช้และปรับการใช้งานให้เหมาะกับท่าน เมื่อกดยอมรับหรือยังคงเข้าชมเว็บไซต์ต่อ เราถือว่าท่านยินยอมในการใช้งานคุกกี้ของเว็บไซต์ อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว