โอนเงิน

หัวข้อทั้งหมดในหน้านี้

เงื่อนไขการโอนเงิน

ในการโอนเงินออกจากบัญชีโอมิเซะไปยังบัญชีธนาคาร บัญชีผู้ใช้จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

  • มียอดเงินที่โอนได้คงเหลือมากกว่า 30 บาท

ผู้รับเงิน

ผู้รับเงินหลัก

โดยพื้นฐานแล้วเมื่อสมัครใช้งาน Opn Payments ในโหมดทดสอบระบบจะสร้างบัญชีผู้รับเงินให้โดยอัตโนมัติ เมื่อสมัครบัญชีสำหรับใช้งานจริงแล้วระบบจะสร้างบัญชีผู้รับเงินหลักให้โดยอ้างอิงตามข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารประกอบการสมัคร

ผู้รับเงินอื่นๆ

ร้านค้าสามารถสร้างบัญชีผู้รับเงินเพื่อผูกไว้กับบัญชีโ Opn Payments ได้ไม่จำกัดจำนวน โดยผู้รับเงินแต่ละบัญชีจะมีการผูกข้อมูลบัญชีธนาคารเอาไว้เพื่อรับเงินโอนจากบัญชีโอมิเซะของร้านค้า

การสร้างผู้รับเงิน

ตัวอย่างด้านล่างนี้เป็นการสร้างบัญชีผู้รับเงินใหม่โดยใช้ CURL

curl https://api.omise.co/recipients \
-X POST \
-u "$OMISE_KEY_SECRET": \
-d "name=James Smith"
-d "email=james.smith@example.com"
-d "description=My first other recipient" \
-d "type=individual"
-d "bank_account[brand]=test" \
-d "bank_account[number]=acc12345" \
-d "bank_account[name]=James Smith"

โดยพื้นฐานแล้วผู้รับเงินที่สร้างขึ้นใหม่จะมีสถานะเป็น 'รอตรวจสอบ' และ 'ปิดใช้งาน' ก่อนที่บัญชีผู้รับเงินใหม่จะสามารถใช้งานได้จริงจะต้องผ่านขั้นตอนการ 'ตรวจสอบ' และ 'เปิดใช้งาน' ก่อน

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Recipient API

การตรวจสอบผู้รับเงิน

Opn Payments จะเป็นผู้ตรวจสอบผู้รับเงิน โดยปกติแล้วขั้นตอนนี้จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1-2 วันทำการ โดยผู้รับเงินใหม่ที่สร้างขึ้นอาจ 'ผ่านการตรวจสอบ' หรือ 'ไม่ผ่านการตรวจสอบ' ก็ได้

Recipient detail

การเปิดใช้งานผู้รับเงิน

การเปิดใช้งานผู้รับเงินเป็นขั้นตอนแยกจากการตรวจสอบ โดยพื้นฐานแล้วบัญชีผู้รับเงินที่สร้างขึ้นใหม่จะตั้งไว้เป็น 'ปิดใช้งาน' ร้านค้าสามารถ 'เปิดใช้งาน' บัญชีผู้รับเงินได้เอง โดยทำในครั้งแรกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ก่อนทำการโอนเงินไปยังบัญชีผู้รับเงินใดก็ตาม บัญชีนั้นๆ จะต้องผ่านการตรวจสอบและได้เปิดใช้งานแล้ว

Recipient activation

การโอนเงินไปยังผู้รับเงินหลัก

โค้ดตัวอย่างในการสร้างรายการโอนเงินไปยังผู้รับเงินหลัก

curl https://api.omise.co/transfers \
  -X POST \
  -u "$OMISE_KEY_SECRET": \
  -d "amount=350000"

# Transfer 3500 THB to default recipient

การโอนเงินไปยังผู้รับเงินอื่นๆ

การโอนเงินไปยังบัญชีผู้รับเงินอื่นๆ มีวิธีการคล้ายกัน เพียงแต่จะต้องระบุผู้รับเงินที่ต้องการโอนเงินเข้า

curl https://api.omise.co/transfers \
  -X POST \
  -u "$OMISE_KEY_SECRET": \
  -d "amount=350000"
  -d "recipient=recp_test_4z6p7e0m4k40txecj5o"

# Transfer 3500 THB to recipient #recp_test_4z6p7e0m4k40txecj5o
เว็ปไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อวิเคราะห์การใช้และปรับการใช้งานให้เหมาะกับท่าน เมื่อกดยอมรับหรือยังคงเข้าชมเว็บไซต์ต่อ เราถือว่าท่านยินยอมในการใช้งานคุกกี้ของเว็บไซต์ อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว