การตัดวงเงิน ใหม่

หัวข้อทั้งหมดในหน้านี้

คู่มืออธิบายขั้นตอนการชำระเงินผ่านบัตร พร้อมแนะนำฟีเจอร์การตัดวงเงินบางส่วนครั้งเดียว (Single Partial Capture)

การอนุมัติวงเงิน (Authorization) และการตัดวงเงิน (Capture) คืออะไร?

การอนุมัติวงเงินและการตัดวงเงินเป็นสองขั้นตอนที่จะทำให้การชำระเงินผ่านบัตรเสร็จสมบูรณ์ได้

การอนุมัติวงเงิน—จะเกิดขึ้นเมื่อร้านค้าสร้างรายการรับชำระเงินผ่านบัตรของผู้ซื้อที่หน้าเช็คเอาท์ ในขณะเดียวกัน ทางผู้ให้บริการระบบรับชำระเงิน (payment processor) จะตรวจสอบกับธนาคารของผู้ถือบัตร เพื่อยืนยันว่าในบัญชีมียอดเงินเพียงพอและมีสถานะปกติดี ทั้งนี้ หากบัญชีของลูกค้าผ่านเกณฑ์ที่กำหนด รายการธุรกรรมนี้จะถูกกันวงเงินไว้สำหรับการชำระเงิน ซึ่งการจองวงเงิน (pre-authorizing) ในบัตร จะช่วยให้ระบบสามารถตรวจสอบความถูกต้องของช่องทางการชำระเงินและผู้ถือบัตรได้ โดยไม่ต้องเรียกเก็บเงินจากบัญชีก่อน เพื่อป้องกันการปฏิเสธการชำระเงินที่อาจเกิดขึ้นได้

ระยะเวลาในการอนุมัติวงเงิน คือ ช่วงเวลาที่การอนุมัติวงเงินมีผลบังคับใช้ และจะต้องมีการตัดวงเงินภายในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งปกติจะใช้เวลาประมาณ 7 วัน โดยขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ

การตัดวงเงิน—จะเกิดขึ้นเมื่อรายการธุรกรรมถูกตัดวงเงินแล้ว โดยยอดเงินจะถูกถอนออกจากบัญชีของผู้ซื้อ และโอนเข้าบัญชีของร้านค้า ส่งผลให้สถานะของรายการรับชำระเงินเปลี่ยนจาก “อยู่ระหว่างดำเนินการ” เป็น “ดำเนินการเสร็จสิ้น”

ประเภทของการตัดวงเงิน

ธุรกิจร้านค้าสามารถตัดวงเงินอัตโนมัติหรือตัดวงเงินด้วยตัวเองได้

การตัดวงเงินอัตโนมัติ (Automatic Capture)

การตัดวงเงินอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการกันวงเงินไว้ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นระหว่างการอนุมัติวงเงิน จนกระทั่งตัดวงเงินสำเร็จ ทั้งนี้ การตัดวงเงินอัตโนมัติ คือ รายการรับชำระเงินที่มีการตัดวงเงินทันทีหลังจากได้รับการอนุมัติ

การตัดวงเงินด้วยตัวเอง (Manual Capture)

สำหรับการตัดวงเงินด้วยตัวเองนั้น ธุรกิจร้านค้าจะต้องส่งคำขอตัดวงเงินก่อนที่รายการอนุมัติวงเงินจะหมดอายุ

โดยการตัดวงเงินด้วยตัวเองยังถูกแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้:

 • การตัดวงเงินที่กันไว้ด้วยตัวเองทั้งหมด (Full Manual Capture)
 • การตัดวงเงินบางส่วนครั้งเดียว (Single Partial Capture)
 • การตัดวงเงินบางส่วนหลายครั้ง (Multiple Partial Capture)

การตัดวงเงินที่กันไว้ด้วยตัวเองทั้งหมด (Full Manual Capture)

วิธีนี้เป็นการตัดวงเงินที่ได้รับการอนุมัติแล้วทั้งหมด

โดยสามารถอธิบายขั้นตอนต่างๆ ได้ ดังนี้:

graph TD A[Merchant initiates card authorization] -->B{Is authorization successful?} B -->|No| D[Stop] B -->|Yes| C[Deliver Goods] C -->E[Capture complete authorized amount]

ตัวอย่างการใช้งาน

การอนุมัติวงเงิน
สร้างรายการอนุมัติวงเงินที่กันไว้ในบัตรโดยใช้โทเคน

ตัวอย่างด้านล่างนี้ คือ การอนุมัติรายการรับชำระเงินจำนวน 70 บาท โดยใช้โทเคนของบัตร:

curl https://api.omise.co/charges \
 -u $OMISE_SECRET_KEY: \
 -d "amount=7000" \
 -d "currency=thb" \
 -d "capture=false" \
 -d "card=$TOKEN_ID"
การตัดวงเงิน

ตัวอย่างด้านล่างนี้จะแสดงให้เห็นภาพการตัดวงเงินทั้งหมด จำนวน 70 บาท

curl https://api.omise.co/charges/$FULL_UNCAPTURED_CHARGE_ID/capture \
 -u $OMISE_SECRET_KEY: \
 -d "capture_amount=7000"

การตัดวงเงินบางส่วนครั้งเดียว (Single Partial Capture)

เราจะขอยกตัวอย่าง เพื่ออธิบายให้เห็นภาพวิธีการตัดวงเงินบางส่วนครั้งเดียว ดังนี้

สมมุติว่าลูกค้าซื้อสินค้ามูลค่า 70 บาท และได้รับอนุมัติวงเงินในจำนวน 70 บาท แล้ว แต่ทางร้านค้ากลับสามารถส่งสินค้าได้ในราคา 40 บาทเท่านั้น สรุปว่ายอดรวมที่ลูกค้าจะต้องชำระนั้น เท่ากับ 40 บาท และเป็นยอดของรายการชำระเงินที่จะถูกหักจากบัตรของลูกค้า ดังนั้น ยอดเงินจำนวน 30 บาท ที่ได้รับการอนุมัติวงเงินแล้ว แต่ไม่ถูกหักออกจากบัตรของลูกค้า จะได้รับการคืนวงเงินอนุมัติให้

รายการชำระเงินที่หักออกจากบัตรของลูกค้า จำนวน 40 บาท คือ การตัดวงเงินบางส่วนครั้งเดียว

โดยสามารถอธิบายขั้นตอนต่างๆ ได้ ดังนี้:

graph TD A[Merchant initiates card authorization] -->B{Is authorization successful?} B -->|No| D[Stop] B -->|Yes| C[Deliver some goods] C -->E[Charge card partially] E-->F[System unblocks and releases the remainder of the authorized amount]

ร้านค้าจะสามารถใช้งานฟีเจอร์การตัดวงเงินบางส่วนครั้งเดียวได้อย่างไร?

สามารถติดต่อทีมให้บริการของ Opn เพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้

ตัวอย่างการใช้งาน

การอนุมัติวงเงิน

ตัวอย่างด้านล่างนี้ คือ การอนุมัติรายการรับชำระเงินจำนวน 70 บาท โดยใช้โทเคนของบัตร:

curl https://api.omise.co/charges \
 -u $OMISE_SECRET_KEY: \
 -d "amount=7000" \
 -d "currency=thb" \
 -d "capture=false" \
 -d "card=$ANOTHER_TOKEN_ID" \
 -d "authorization_type=pre_auth"
การตัดวงเงิน

ตัวอย่างด้านล่างนี้จะแสดงให้เห็นภาพการตัดวงเงินบางส่วนครั้งเดียว จำนวน 40 บาท

curl https://api.omise.co/charges/$PARTIAL_UNCAPTURED_CHARGE_ID/capture \
 -u $OMISE_SECRET_KEY: \
 -d "capture_amount=4000"

การตัดวงเงินบางส่วนหลายครั้ง (Multiple Partial Capture)

ปัจจุบัน เรา ยังไม่สามารถรองรับบริการตัดวงเงินบางส่วนหลายครั้งได้

เว็ปไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อวิเคราะห์การใช้และปรับการใช้งานให้เหมาะกับท่าน เมื่อกดยอมรับหรือยังคงเข้าชมเว็บไซต์ต่อ เราถือว่าท่านยินยอมในการใช้งานคุกกี้ของเว็บไซต์ อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว