พร้อมเพย์

หัวข้อทั้งหมดในหน้านี้

เพิ่มช่องทางการรับชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ อำนวยความสะดวกให้ผู้ซื้อสามารถทำรายการผ่านบัญชีธนาคารชั้นนำทั่วประเทศ บริการพร้อมเพย์ช่วยให้ร้านค้ารับชำระเงินจากผู้ซื้อทั่วประเทศไทยได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ผู้ซื้อสามารถทำรายการได้ง่ายเพียงสแกนคิวอาร์โค้ดก็สามารถชำระเงินได้ทันที

คู่มือฉบับนี้จะช่วยแนะนำการติดตั้งรวมถึงอธิบายขั้นตอนการรับชำระเงินผ่านพร้อมเพย์

การเปิดรับชำระเงิน

 • ประเทศที่รองรับ: ประเทศไทย
 • API เวอร์ชันล่าสุดที่รองรับ: 2017-11-02

ร้านค้าที่ต้องการเปิดใช้ระบบ พร้อมเพย์ กรุณาส่งอีเมลมาที่ support@opn.ooo ทางทีมงาน Opn Payments จะส่งข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการให้ร้านค้าได้พิจารณาและลงลายมือชื่อก่อนเปิดใช้งานจริง

ขั้นตอนการรับชำระเงินผ่านพร้อมเพย์

ผู้ซื้อที่ต้องการชำระเงินผ่านพร้อมเพย์จะต้องผ่านขั้นตอนการชำระเงินและทำการยืนยันรายการแบบ ออฟไลน์ โดยผู้ซื้อจะต้องทำการสแกนคิวอาร์โค้ดโดยใช้แอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของตนเองเพื่อยืนยันรายการ

เมื่อผู้ซื้อเลือกพร้อมเพย์เป็นช่องทางการชำระเงินแล้ว เว็บไซต์ของร้านค้าจะมีการแสดงคิวอาร์โค้ดเพื่อให้ผู้ซื้อสแกน ภาพด้านล่างนี้แสดงขั้นตอนการรับชำระเงิน 2 ประเภทคือ การชำระเงินผ่านเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์และการชำระเงินผ่านเบราว์เซอร์บนมือถือ เมื่อร้านค้าได้แสดงคิวอาร์โค้ดขึ้นมาแล้ว ผู้ซื้อจะต้องสแกนเพื่อชำระเงิน

การชำระเงินผ่านเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์

PromptPay Desktop

ผู้ซื้อลงชื่อเข้าใช้งานแอปอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของตนเองเพื่อสแกนคิวอาร์โค้ด ❷ ผู้ซื้อสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอป ❸ ผู้ซื้อยืนยันรายการผ่านแอป ❹ เมื่อร้านค้าได้รับการแจ้งเตือนรายการสำเร็จผ่าน webhook ให้ยืนยันรายการกับผู้ซื้ออีกครั้ง ❺

การชำระเงินผ่านเบราว์เซอร์บนมือถือ

PromptPay Mobile

ผู้ซื้อทำการถ่ายภาพหน้าจอที่แสดงคิวอาร์โค้ด ❶ จากนั้นลงชื่อเข้าใช้งานแอปอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของตนเอง ❷ ผู้ซื้ออัปโหลดภาพถ่ายหน้าจอคิวอาร์โค้ดลงในแอป ❸ ผู้ซื้อยืนยันรายการผ่านแอป ❹ เมื่อร้านค้าได้รับการแจ้งเตือนรายการสำเร็จผ่าน webhook ให้ยืนยันรายการกับผู้ซื้ออีกครั้ง ❺

การติดตั้งใช้งาน

ในการสร้างรายการรับชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ ให้ร้านค้าส่งคำสั่ง API ดังนี้

 1. สร้าง payment source (type: promptpay) โดยใช้ Omise.js, omise-ios หรือ omise-android
 2. สร้าง charge โดยใช้ source จากขั้นตอนแรก
 3. เมื่อผู้ซื้อทำรายการสำเร็จและร้านค้าได้รับ webhook event หรือ charge.complete แล้ว เราแนะนำให้ตรวจสอบสถานะรายการด้วยตนเองอีกครั้งเพื่อความแม่นยำ

การสร้าง source เพื่อรับชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ จะเกิดขึ้นในฝั่งของผู้ซื้อ (client-side) เช่นบนเว็บไซต์หรือโทรศัพท์มือถือของผู้ซื้อ ร้านค้าจะต้องใช้ public key

ส่วนการสร้างรายการ (charge) เพื่อรับชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ จะเกิดขึ้นในฝั่งของร้านค้า (server-side) ร้านค้าจะต้องใช้ secret key

หมายเหตุ: หากมีความจำต้องสร้างทั้งรายการและ source ในฝั่งร้านค้า (server-side) สามารถทำพร้อมกันได้เลยโดยการส่งคำสั่ง API เพียงครั้งเดียว และใช้งาน secret key

การสร้าง source


เมื่อผู้ซื้อเลือกชำระเงินผ่านช่องทางนี้ ให้ร้านค้าสร้าง source ผ่าน source API โดยกำหนด amount, currency, และ type

ตัวอย่างด้านล่างนี้เป็นการสร้าง source สำหรับรายการ พร้อมเพย์ จำนวน ฿4,000 ให้แทนค่าของ omise_public_key และ $OMISE_PUBLIC_KEY ด้วย test public key ของร้านค้าซึ่งสามารถคัดลอกได้จาก แดชบอร์ด

หากใช้ Omise.js parameter type เป็นตัวแปรที่จำเป็นของฟังก์ชัน createSource

Omise.setPublicKey(omise_public_key);

Omise.createSource('promptpay', {
 "amount": 400000,
 "currency": "THB"
}, function(statusCode, response) {
 console.log(response)
});

หากร้านค้าต้องการทดสอบให้สร้าง request โดยใช้ curl

curl https://api.omise.co/sources \
 -u $OMISE_PUBLIC_KEY: \
 -d "amount=400000" \
 -d "currency=THB" \
 -d "type=promptpay"
{
 "object": "source",
 "id": "src_5vcd3j4hmt50uaimb94",
 "livemode": true,
 "location": "/sources/src_5vcd3j4hmt50uaimb94",
 "amount": 400000,
 "barcode": null,
 "bank": null,
 "created_at": "2023-04-05T03:47:01Z",
 "currency": "THB",
 "email": null,
 "flow": "offline",
 "installment_term": null,
 "absorption_type": null,
 "name": null,
 "mobile_number": null,
 "phone_number": null,
 "platform_type": null,
 "scannable_code": null,
 "billing": null,
 "shipping": null,
 "items": [],
 "references": null,
 "store_id": null,
 "store_name": null,
 "terminal_id": null,
 "type": "promptpay",
 "zero_interest_installments": null,
 "charge_status": "unknown",
 "receipt_amount": null,
 "discounts": []
}

ตัวแปรของ id คือ source identifier (เริ่มต้นด้วย src)

การสร้างรายการรับชำระเงิน

สร้างรายการรับชำระเงินโดยระบุ parameter source, amount และ currency

 • source จะเป็นตัวกำหนด source identifier
 • amount และ currency จะต้องมีค่าตรงกับ amount และ currency ของ source

ตัวอย่างด้านล่างนี้แสดงให้เห็นถึงการสร้างรายการรับชำระเงินขึ้นมาใหม่ โดยใช้ curl

ในการสร้างรายการให้ร้านค้าแทน $OMISE_SECRET_KEY ด้วย test secret key ของร้านค้าซึ่งสามารถคัดลอกได้จากแดชบอร์ด และแทน $SOURCE_ID ด้วย id ของ source

curl https://api.omise.co/charges \
 -u $OMISE_SECRET_KEY: \
 -d "amount=400000" \
 -d "currency=THB" \
 -d "source=$SOURCE_ID"
{
 "object": "charge",
 "id": "chrg_5vcd3j9c9r0p4ayml0d",
 "location": "/charges/chrg_5vcd3j9c9r0p4ayml0d",
 "amount": 400000,
 "net": 392938,
 "fee": 6600,
 "fee_vat": 462,
 "interest": 0,
 "interest_vat": 0,
 "funding_amount": 400000,
 "refunded_amount": 0,
 "transaction_fees": {
  "fee_flat": "0.0",
  "fee_rate": "1.65",
  "vat_rate": "7.0"
 },
 "platform_fee": {
  "fixed": null,
  "amount": null,
  "percentage": null
 },
 "currency": "THB",
 "funding_currency": "THB",
 "ip": null,
 "refunds": {
  "object": "list",
  "data": [],
  "limit": 20,
  "offset": 0,
  "total": 0,
  "location": "/charges/chrg_5vcd3j9c9r0p4ayml0d/refunds",
  "order": "chronological",
  "from": "1970-01-01T00:00:00Z",
  "to": "2023-04-05T03:47:03Z"
 },
 "link": null,
 "description": null,
 "metadata": {},
 "card": null,
 "source": {
  "object": "source",
  "id": "src_5vcd3isr8i4ydk0jo9y",
  "livemode": true,
  "location": "/sources/src_5vcd3isr8i4ydk0jo9y",
  "amount": 400000,
  "barcode": null,
  "bank": null,
  "created_at": "2023-04-05T03:47:00Z",
  "currency": "THB",
  "email": null,
  "flow": "offline",
  "installment_term": null,
  "absorption_type": null,
  "name": null,
  "mobile_number": null,
  "phone_number": null,
  "platform_type": null,
  "scannable_code": {
   "object": "barcode",
   "type": "qr",
   "image": {
    "object": "document",
    "livemode": true,
    "id": "docu_5vcd3jbub41hdpc9vxb",
    "deleted": false,
    "filename": "qrcode.svg",
    "location": "/charges/chrg_5vcd3j9c9r0p4ayml0d/documents/docu_5vcd3jbub41hdpc9vxb",
    "kind": "qr",
    "download_uri": "https://api.omise.co/charges/chrg_5vcd3j9c9r0p4ayml0d/documents/docu_5vcd3jbub41hdpc9vxb/downloads/252FAA89B00F75B6",
    "created_at": "2023-04-05T03:47:02Z"
   }
  },
  "billing": null,
  "shipping": null,
  "items": [],
  "references": null,
  "store_id": null,
  "store_name": null,
  "terminal_id": null,
  "type": "promptpay",
  "zero_interest_installments": null,
  "charge_status": "pending",
  "receipt_amount": null,
  "discounts": []
 },
 "schedule": null,
 "customer": null,
 "dispute": null,
 "transaction": null,
 "failure_code": null,
 "failure_message": null,
 "status": "pending",
 "authorize_uri": null,
 "return_uri": null,
 "created_at": "2023-04-05T03:47:02Z",
 "paid_at": null,
 "expires_at": "2023-04-06T03:47:02Z",
 "expired_at": null,
 "reversed_at": null,
 "zero_interest_installments": false,
 "branch": null,
 "terminal": null,
 "device": null,
 "authorized": false,
 "capturable": false,
 "capture": true,
 "disputable": false,
 "livemode": true,
 "refundable": false,
 "reversed": false,
 "reversible": false,
 "voided": false,
 "paid": false,
 "expired": false
}

ตั้งเวลาหมดอายุสำหรับคิวอาร์โค้ด

โดยทั่วไป คิวอาร์โค้ดจะมีอายุ 24 ชั่วโมงหลังจากการสร้างรหัส

ร้านค้าที่ต้องการเปลี่ยนกำหนดการหมดอายุของคิวอาร์โค้ด (เช่น เปลี่ยนเป็น 5 นาทีหลังจากการสร้างรหัส) สามารถติดต่อ support@opn.ooo เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า

ในกรณีที่ต้องการกำหนดระยะเวลาในการหมดอายุสำหรับแต่ละคิวอาร์โค้ด สามารถเข้าไปที่ Charge API และระบุระยะเวลาหมดอายุ (timestamp) ที่ต้องการใน field expires_at (ตั้งเวลาให้รหัสหมดอายุได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมงหลังจากการสร้างรหัส) หากกรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบจะทำการปิดการเข้าถึงคิวอาร์โค้ดเมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้แทนระยะเวลาตั้งต้น

curl https://api.omise.co/charges \
 -u $OMISE_SECRET_KEY: \
 -d "amount=400000" \
 -d "currency=THB" \
 -d "source[type]=promptpay"
 -d "expires_at=2020-07-01T15:00:00Z"

การสร้าง source และรายการรับชำระเงิน

ร้านค้าสามารถสร้างทั้ง source และ รายการรับชำระเงิน (charge) ผ่านการเรียกใช้ API เพียงครั้งเดียว

curl https://api.omise.co/charges \
 -u $OMISE_SECRET_KEY: \
 -d "amount=400000" \
 -d "currency=THB" \
 -d "source[type]=promptpay"

สร้างรายการสำเร็จ

เมื่อร้านค้าสร้างรายการรับชำระเงินขึ้นมาแล้ว จะพบว่าสถานะของรายการแสดงเป็น pending หรือ status==pending โดยสถานะของรายการรับชำระเงินสามารถเป็นได้ทั้ง successful, failed และ expired

ในส่วนต่อไปเราจะอธิบายวิธีอนุมัติรายการ, การรับ event แจ้งเตือนเมื่อรายการเสร็จสิ้นผ่าน webhook และการตรวจสอบสถานะรายการ

ภาพด้านล่างนี้แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนทั้งหมดในการรับชำระเงินแต่ละรายการ

sequenceDiagram participant customer participant omise.js participant merchant participant api.omise.co participant offline provider customer->>omise.js: Send payment details for purchase omise.js->>api.omise.co: Request source using payment details api.omise.co-->>omise.js: Return source omise.js->>merchant: Merchant gets returned source merchant->>api.omise.co: Request charge using source and purchase details api.omise.co-xmerchant: Send "charge.create" webhook api.omise.co-->>merchant: Return charge customer->>offline provider: Provide payment or charge authorization at offline provider offline provider-->>api.omise.co: Return result of payment or charge authorization api.omise.co-xmerchant: Send "charge.complete" webhook merchant-xcustomer: Send charge result (e.g. via email)

การอนุมัติรายการ


ร้านค้าจะแสดงคิวอาร์โค้ดที่สร้างขึ้นให้กับผู้ซื้อ โดยในการอนุมัติรายการผู้ซื้อจะสแกนคิวอาร์โค้ดด้วยโทรศัพท์มือถือ

สามารถทดสอบการอนุมัติรายการได้ในโหมดทดสอบ โดยไปยังรายการที่ต้องการบนแดชบอร์ด จากนั้นคลิก Actions จากนั้นเลือกเปลี่ยนสถานะของรายการเป็น สำเร็จ หรือ ไม่สำเร็จ

คิวอาร์โค้ดจะอยู่ใน charge object ตามตัวอย่างด้านล่างนี้

charge:
 source:
  scannable_code:
   image:
    download_uri: QR code image to present to the customer
{
 "object": "barcode",
 "type": "qr",
 "image": {
  "object": "document",
  "livemode": true,
  "id": "docu_5vcd3ixspivbpk7qqu4",
  "deleted": false,
  "filename": "qrcode.svg",
  "location": "/charges/chrg_5vcd3ivh9f7tsrc102y/documents/docu_5vcd3ixspivbpk7qqu4",
  "kind": "qr",
  "download_uri": "https://api.omise.co/charges/chrg_5vcd3ivh9f7tsrc102y/documents/docu_5vcd3ixspivbpk7qqu4/downloads/A80FFC1201D2F629",
  "created_at": "2023-04-05T03:47:01Z"
 }
}

การรับ event แจ้งเตือนรายการสำเร็จ

ร้านค้าสามารถรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการทำรายการเสร็จสิ้นโดยใช้งาน webhook events

ในการติดตั้งให้ร้านค้ากำหนดตำแหน่งบนเซิร์ฟเวอร์เพื่อรับ webhook events และเพิ่มตำแหน่งเดียวกันนี้เป็น webhook endpoint บนแดชบอร์ด

เมื่อมีรายการเสร็จสิ้น ระบบจะส่ง POST request ไปยัง endpoint นี้ พร้อมทั้งแนบสถานะการตอบกลับของรายการนั้นๆ ไปด้วย

ตัวแปรหลักหรือ key สำหรับ event object ประกอบไปด้วย charge.complete และตัวแปร data ที่มี charge object

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ Events API

การตรวจสอบสถานะรายการ

เมื่อได้รับ event ของรายการที่เสร็จสิ้นแล้ว ร้านค้าสามารถตรวจสอบสถานะรายการหรือ status โดยใช้ Charge API

หากค่าของ charge.status เป็น successful หมายถึงว่ารายการรับชำระเงินสำเร็จ หากค่าของ charge.status เป็น failed รายการรับชำระเงินนั้นไม่สำเร็จ ร้านค้าสามารถตรวจสอบ failure_code และ failure_message ได้ใน charge object เพื่ออ่านคำอธิบายเพิ่มเติม

สาเหตุขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นได้มีดังนี้

รหัสข้อขัดข้อง รายละเอียด
failed_processing ระบบทำรายการไม่สำเร็จ
insufficient_balance วงเงินคงเหลือไม่เพียงพอหรือวงเงินเต็ม
payment_cancelled ผู้ซื้อยกเลิกการชำระเงิน

การยกเลิกรายการและการคืนเงิน

รายการที่รับชำระผ่านพร้อมเพย์ยังไม่สามารถทำการยกเลิกรายการหรือการคืนเงินผ่าน Opn Payments ได้

ข้อจำกัด

 • จำนวนรับชำระขั้นต่ำ: 2000 (THB20.00)
 • จำนวนรับชำระสูงสุด: 15000000 (THB150,000.00)

ขั้นตอนต่อไป

เว็ปไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อวิเคราะห์การใช้และปรับการใช้งานให้เหมาะกับท่าน เมื่อกดยอมรับหรือยังคงเข้าชมเว็บไซต์ต่อ เราถือว่าท่านยินยอมในการใช้งานคุกกี้ของเว็บไซต์ อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว