Google Pay

หัวข้อทั้งหมดในหน้านี้

เพิ่มตัวเลือกการรับชำระเงินผ่าน Google Pay™ เพื่อให้ลูกค้าของคุณชำระเงินได้สะดวกยิ่งขึ้นผ่านบัตรเครดิตที่ผูกไว้กับบัญชีผู้ใช้ Google โดยคู่มือฉบับนี้จะอธิบายรูปแบบขั้นตอนการชำระเงินและวิธีการเปิดรับชำระเงินผ่าน Google Pay

​​เมื่อเชื่อมต่อกับ Google Pay จะถือว่าร้านค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้และข้อกำหนดในการใช้บริการของ Google

การเปิดรับชำระเงิน

 • ประเทศที่รองรับ: ประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสิงคโปร์ และ ประเทศมาเลเซีย
 • API เวอร์ชันล่าสุดที่รองรับ: 2017-11-02

หากต้องการเปิดรับชำระเงินผ่าน Google Pay ส่งอีเมลมาที่ support@omise.co เพื่อดำเนินการต่อ

ขั้นตอนการชำระเงิน

Google Pay รองรับการชำระเงินผ่านเว็บไซต์และบนอุปกรณ์สื่อสารระบบแอนดรอยด์ (Android) ลูกค้าที่ต้องการชำระเงินผ่านระบบนี้ ให้คลิกที่ปุ่ม Google Pay ซึ่งถูกฝังไว้บนแพลตฟอร์มต่างๆ ของร้าน โดยหากลูกค้าเคยทำการบันทึกบัตรเครดิตไว้ในบัญชีผู้ใช้ Google ของตนเองแล้ว บัตรที่บันทึกไว้จะปรากฏให้เลือกใช้ในการชำระเงินโดยอัตโนมัติ สำหรับลูกค้ายังไม่เคยบันทึกบัตร ระบบจะแสดงตัวเลือกในการเชื่อมต่อกับบัตรใหม่

เมื่อลูกค้าทำการเลือกบัตรที่ต้องการใช้และยืนยันการชำระเงินเรียบร้อย ระบบจะทำการตัดบัตรในรูปแบบเดียวกับการชำระเงินผ่านบัตรตามปกติ ดังนั้น ระบบจะตั้งค่าสำหรับรายการการชำระเงินผ่าน Google Pay เหมือนกับที่คุณได้ตั้งค่าไว้สำหรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต (เช่น เปิดใช้งาน 3-D Secure หรือไม่)

การชำระเงินผ่านเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์

หากชำระเงินผ่าน Google Pay บนเว็บไซต์ เมื่อปรากฏตัวเลือกช่องทางการชำระเงินบนหน้าเช็คเอาต์ ให้ลูกค้า ❶ เลือกตัวเลือก Google Pay และ ❷ เลือกบัตรที่ต้องการใช้ชำระเงิน เมื่อทำการยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ❸ ระบบของ Opn Payments จะส่งการแจ้งเตือน Webhook (หากมีการเปิดใช้งานไว้) มายังเว็บไซต์ของร้านค้าเพื่อยืนยันว่ารายการการชำระเงินสำเร็จแล้ว

Desktop

การชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ

ในการชำระเงินผ่าน Google Pay บนแอปพลิเคชัน ❶ ลูกค้าเลือกช่องทางการชำระเงิน Google Pay บนแอปฯ ❷ เลือกบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ต้องการใช้ชำระเงิน ❸ ตรวจสอบยอดชำระและยืนยันการชำระเงิน ❹ ระบบของ Opn Payments จะส่งการแจ้งเตือน Webhook (หากมีการเปิดใช้งานไว้) ถึงร้านค้าเพื่อยืนยันว่ารายการการชำระเงินสำเร็จแล้ว

Mobile

การติดตั้งใช้งาน

หากต้องการติดตั้ง Google Pay ร้านค้าต้องเพิ่มปุ่ม Google Pay โดยแพลตฟอร์มที่ใช้จะต้องมีลักษณะตรงตามคู่มือสำหรับ เว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชันแอนดรอยด์ เมื่อลูกค้าคลิกบนปุ่มและเลือกบัตรสำหรับชำระเงิน Google จะส่งโทเค็น Google Pay ที่มีข้อมูลบัตรของลูกค้ามายังร้านค้า และระบบจะส่งโทเค็นดังกล่าวต่อไปยังไลบรารี่ของ Opn Payments (Omise.js หรือ Android SDK) เพื่อสร้างโทเค็นใหม่สำหรับใช้งานกับ Charge API ของ Opn Payments

ระบบของโอมิเซะจะคุ้มครองข้อมูลในโทเค็น Google Pay เช่นเดียวกับที่คุ้มครองข้อมูลบัตรของผู้ซื้อ ดังนั้น หากร้านค้าไม่มีใบรับรอง PCI-DSS โทเค็น Google Pay ที่ได้รับมาจะยังไม่สามารถนำไปใช้งานต่อได้ทันที และต้องถูกนำไปสร้างเป็นโทเค็นใหม่สำหรับใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ของร้าน (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ การรับข้อมูลบัตร)

โดยสรุป ร้านค้าสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ในการเรียกใช้ API เพื่อสร้างรายการรับชำระเงินผ่าน Google Pay

 1. เมื่อผู้ซื้อกดเลือกชำระเงินผ่าน Google Pay ร้านค้าจะได้รับโทเค็น Google Pay จาก Google
 2. สร้างโทเค็นบัตรขึ้นใหม่จากโทเค็น Google Pay ที่ได้มา ด้วย Omise.js หรือ Android SDK
 3. สร้างรายการรับชำระเงินด้วยโทเค็นจากข้อ 2
 4. หลังจากได้รับ webhook ว่าการชำระเงินเสร็จสิ้นแแล้ว เรียกดูรายการธุรกรรมเพื่อยืนยันสถานะการชำระเงิน (ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบ แต่แนะนำให้ทำเพื่อความมั่นใจ)

อ่านขั้นตอนการสร้างโทเค็นบัตรได้ในแผนภาพด้านล่าง

sequenceDiagram participant ลูกค้า participant Google participant Omise.js participant ร้านค้า ลูกค้า ->> Google : คลิกที่ปุ่มเพื่อชำระเงินผ่าน Google Pay Google -->> ลูกค้า : ส่งโทเค็น Google Pay กลับมา ลูกค้า ->> Omise.js : ส่งต่อโทเค็น Google Pay Omise.js ->> ร้านค้า : ร้านค้าได้รับโทเค็นบัตร

ถ้าร้านค้าใช้แบบฟอร์มชำระเงินสำเร็จรูป จะมีปุ่ม Google Pay เพิ่มขึ้นมาบนหน้าเช็คเอาต์ และร้านค้าจะได้รับโทเค็นบัตรโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถใช้ secret key เพื่อสร้างรายการรับชำระเงินบนเซิร์ฟเวอร์

การรับโทเค็น Google Pay

ทำตามขั้นตอนในคู่มือการใช้งานสำหรับนักพัฒนาของ Google Pay เพื่อสร้างปุ่ม Google Pay บนเว็บไซต์และระบบแอนดรอยด์ และรับโทเค็น Google Pay โดยให้ตั้ง field ต่างๆ ในคำสั่งเรียกใช้ API ดังนี้

 • ใน field allowedAuthMethods ใส่เฉพาะ PAN_ONLY เท่านั้น
 • ใน field allowedCardNetworks ใส่เฉพาะแบรนด์บัตรเครดิต/เดบิตที่ Capability API รองรับเท่านั้น
 • ตั้ง field gateway เป็น omise
 • ใส่ public key ของบัญชี Opn Payments ของคุณใน field gatewayMerchantId

หลังจากเรียกใช้ API จะได้รับโทเค็น Google Pay อันใหม่กลับมาภายใต้ชื่อ token

เพื่อให้การเริ่มใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มของร้านมีลักษณะตรงตามคู่มือสำหรับบนเว็บไซต์และระบบแอนดรอยด์ของ Google Pay อย่างถี่ถ้วน

การสร้างโทเค็นบัตร

หลังจากได้รับโทเค็น Google Pay สร้างโทเค็นบัตรโดยใช้ tokenization parameter ดังนี้

Name Type Description
method string (จำเป็น) ตั้งเป็น string googlepay
data string (จำเป็น) สำหรับโทเค็น Google Pay ให้ส่งค่าตามที่ระบุใน field token ในคู่มือ PaymentMethodTokenizationData object ของ Google
billing_name string (ไม่จำเป็นแต่แนะนำ) ชื่อผู้ถือบัตร อ้างอิงจาก field name ใน Address object
billing_city string (ไม่จำเป็นแต่แนะนำ) เมืองสำหรับจัดส่งเอกสาร อ้างอิงจาก field locality ใน Address object
billing_country string (ไม่จำเป็นแต่แนะนำ) ประเทศสำหรับจัดส่งเอกสาร เขียนเป็นตัวอักษร 2 ตัวตาม ISO 3166 code อ้างอิงจาก field countryCode ใน Address object
billing_postal_code string (ไม่จำเป็นแต่แนะนำ) รหัสไปรษณีย์สำหรับจัดส่งเอกสาร อ้างอิงจาก field postalCode ใน Address object
billing_state string (ไม่จำเป็นแต่แนะนำ) รัฐสำหรับจัดส่งเอกสาร อ้างอิงจาก field administrativeArea ใน Address object
billing_street1 string (ไม่จำเป็นแต่แนะนำ) ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารจากช่อง #1 อ้างอิงจาก field address1 ใน Address object
billing_street2 string (ไม่จำเป็น) ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารจากช่อง #2 อ้างอิงจาก field address2 ใน Address object
billing_phone_number string (ไม่จำเป็น) เบอร์โทรศัพท์จากที่สำหรับจัดส่งเอกสาร อ้างอิงจาก field phoneNumber ใน Address object

ตามค่าเริ่มต้น ชื่อผู้ถือบัตรกับที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารจะไม่ถูกแนบมากับโทเค็นบัตร ดังนั้นชื่อผู้ถือบัตรจะขึ้นว่า Google Pay หากต้องการแก้ไข ทำได้โดยการเพิ่ม billing address parameters เมื่อส่งคำขอการชำระเงินไปยัง Google และข้อมูลที่ต้องการจะปรากฏใน Address object ในข้อความตอบกลับ

ในกรณีที่ใช้ Omise.js ให้ตั้งชนิดของ input เป็น tokenization ใน argument แรกของฟังก์ชัน createToken และใส่ tokenization parameters ใน argument ที่สอง

Omise.setPublicKey("your_omise_public_key");

tokenParameters = {
 method: 'googlepay',
 data: '{\"signature\":\"MEQCIA+wGZttxT13yz599zQjYugoz5kClNSmVa39vKv6ZOenAiARRtHQ0aYSrfd3oWhB\/ZtEeJs3ilT\/J0pYz1EWnzU2fw\\u003d\\u003d\",\"intermediateSigningKey\":{\"signedKey\":\"{\\\"keyValue\\\":\\\"MFkwEwYHKoZIzj0CAQYIKoZIzj0DAQcDQgAEev+pVoUgtoS+y8Ecz3c72OFBD3d74XJOcnRxVmCV+2TJTW1g4d0UhDkhHeURhHQNvJPyBFHfYIUUj\/EYhYAzgQ\\\\u003d\\\\u003d\\\",\\\"keyExpiration\\\":\\\"1647856171825\\\"}\",\"signatures\":[\"MEYCIQClXfVcil7qaG2btVbyzf6x1\/MqCTbbJM\/tGN4iME4M9wIhANL53daWJHdDPpKxR3M\/Jis4WPVb093PW7fChj\/gCQUS\"]},\"protocolVersion\":\"ECv2\",\"signedMessage\":\"{\\\"encryptedMessage\\\":\\\"4JighTc0b1HhRQu+NgQN1XQWWOeB4YyR5cMFi8Vu3FeWHAjPtGs3LjrdpWhJhWekURzD6BZCbg1xakYvAMsahoTyUzDLtNpKmlglFpVjBSSYkPKFT6xovTKsWS7xC\/x9AvJsATtotwN8TTiP3+1dXtLLFClnCTkg9vEvChvXq0FwnrUOBtMiWukBY84R2rpzqNuZoh6gdvWHgPP6RczhtERg+kqKdd4\/UnKE8ElzOWYDmZoJvFhxU\/O97vHW1ohOe8ut94bxiPH6DB82Ec87Mu\/oArsGMpsnFVsWzIcLX+q+KayGRbKxPQzV726fO7GipG94KiF7YfCk1r+D+jkFR7x0ev6l+XRoTz+PKIlhrcn3DEYJudJAP\/Xh2kj\/csnLn4XdKV0aZ5Ua3IauA4fQl80pAo9foujiRGwagHHOfnp6iMjA\/CdG9SNQS3eUdsxtlJKPoK4rtv7cwISNQvoCWMv748YvV3f+LEOWf8couRgrxPCPbk1vO8TfNOgSAjULzRs+C1xy6\/j5aZU46PpomEClDWrujMAcDVqCnExTx2QE9IAb4n02V6UxWv8Dgqv5TsRKjPe7WSCO0+jRWAvs6wBBUbFPHvEe4do+rQ\\\\u003d\\\\u003d\\\",\\\"ephemeralPublicKey\\\":\\\"BGJhfH3jWMmZtIALmYr7fWxYSNSCFoAT9MCOcbCZdO3LmP6njpGk9LISmr+H1Wk9XUZuMvNQmMHE+yFzW\/sA5lg\\\\u003d\\\",\\\"tag\\\":\\\"d9a6aVaoIEQm+bTjd5M2HL7+OeIup0Jb6rM1CN7v3NQ\\\\u003d\\\"}\"}',

 // Add your billing information here (optional)
 billing_name: 'John Doe',
 billing_street1: '1600 Amphitheatre Parkway',
};

Omise.createToken('tokenization', tokenParameters, function(statusCode, response) {
 console.log(response)
});

ในกรณีที่ใช้ Android SDK สามารถอ้างอิงจากโค้ดด้านล่าง หรือหาตัวอย่างการใช้งานโดยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GitHub ของ Opn Payments

private val client = Client("your_omise_public_key")

val tokenizationParam = TokenizationParam(
  method = "googlepay",
  data = "{\"signature\":\"MEQCIA+wGZttxT13yz599zQjYugoz5kClNSmVa39vKv6ZOenAiARRtHQ0aYSrfd3oWhB\/ZtEeJs3ilT\/J0pYz1EWnzU2fw\\u003d\\u003d\",\"intermediateSigningKey\":{\"signedKey\":\"{\\\"keyValue\\\":\\\"MFkwEwYHKoZIzj0CAQYIKoZIzj0DAQcDQgAEev+pVoUgtoS+y8Ecz3c72OFBD3d74XJOcnRxVmCV+2TJTW1g4d0UhDkhHeURhHQNvJPyBFHfYIUUj\/EYhYAzgQ\\\\u003d\\\\u003d\\\",\\\"keyExpiration\\\":\\\"1647856171825\\\"}\",\"signatures\":[\"MEYCIQClXfVcil7qaG2btVbyzf6x1\/MqCTbbJM\/tGN4iME4M9wIhANL53daWJHdDPpKxR3M\/Jis4WPVb093PW7fChj\/gCQUS\"]},\"protocolVersion\":\"ECv2\",\"signedMessage\":\"{\\\"encryptedMessage\\\":\\\"4JighTc0b1HhRQu+NgQN1XQWWOeB4YyR5cMFi8Vu3FeWHAjPtGs3LjrdpWhJhWekURzD6BZCbg1xakYvAMsahoTyUzDLtNpKmlglFpVjBSSYkPKFT6xovTKsWS7xC\/x9AvJsATtotwN8TTiP3+1dXtLLFClnCTkg9vEvChvXq0FwnrUOBtMiWukBY84R2rpzqNuZoh6gdvWHgPP6RczhtERg+kqKdd4\/UnKE8ElzOWYDmZoJvFhxU\/O97vHW1ohOe8ut94bxiPH6DB82Ec87Mu\/oArsGMpsnFVsWzIcLX+q+KayGRbKxPQzV726fO7GipG94KiF7YfCk1r+D+jkFR7x0ev6l+XRoTz+PKIlhrcn3DEYJudJAP\/Xh2kj\/csnLn4XdKV0aZ5Ua3IauA4fQl80pAo9foujiRGwagHHOfnp6iMjA\/CdG9SNQS3eUdsxtlJKPoK4rtv7cwISNQvoCWMv748YvV3f+LEOWf8couRgrxPCPbk1vO8TfNOgSAjULzRs+C1xy6\/j5aZU46PpomEClDWrujMAcDVqCnExTx2QE9IAb4n02V6UxWv8Dgqv5TsRKjPe7WSCO0+jRWAvs6wBBUbFPHvEe4do+rQ\\\\u003d\\\\u003d\\\",\\\"ephemeralPublicKey\\\":\\\"BGJhfH3jWMmZtIALmYr7fWxYSNSCFoAT9MCOcbCZdO3LmP6njpGk9LISmr+H1Wk9XUZuMvNQmMHE+yFzW\/sA5lg\\\\u003d\\\",\\\"tag\\\":\\\"d9a6aVaoIEQm+bTjd5M2HL7+OeIup0Jb6rM1CN7v3NQ\\\\u003d\\\"}\"}",

  // Add your billing information here (optional)
  billing_name = "John Doe",
  billing_street1 = "1600 Amphitheatre Parkway"
)

val request = Token.CreateTokenRequestBuilder(tokenization = tokenizationParam).build()

client.send(request, object: RequestListener<Token>{
  override fun onRequestSucceed(model: Token) {
    // you created a token
  }

  override fun onRequestFailed(throwable: Throwable) {
    // something bad happened
  }
})

หากต้องการทดลองส่งคำขอการชำระเงิน สามารถลองส่งคำขอโดยใช้ curl ซึ่งทำได้ในโหมดทดสอบเท่านั้นเพราะในโหมดใช้งานจริงของ Google Pay โทเค็นจะถูกส่งมาเบราว์เซอร์ฝั่งลูกค้า

curl https://vault.omise.co/tokens \
 -u $OMISE_PUBLIC_KEY: \
 -d 'tokenization[method]=googlepay' \
 --data-urlencode 'tokenization[data]={"signature":"MEUCIQDY1e/dzFAZUkRXXjXBKFN1AeKDdtnspf3yHUaxNF0iLAIgbmAccscWk9KxyiJO/uSjdjBd3rUnDU4ow5hlhDgW0wM\u003d","intermediateSigningKey":{"signedKey":"{\"keyValue\":\"MFkwEwYHKoZIzj0CAQYIKoZIzj0DAQcDQgAEa6knFzfre2if/qjHGrPXRJI4R0fa5gDiw53ZLQIF319MCV1ht0lyMl1jc8+MtPfoTENSicQap6Cs8Fl+83apfg\\u003d\\u003d\",\"keyExpiration\":\"1656417412574\"}","signatures":["MEUCIEWY90SXfDoRMVPs8YZy7u0t1B/UZ0WNP6Ibq/OyrbkzAiEAmvxPrtmkE6mEOGzkv39Cpn6OiwqMVwMv01adhafXJto\u003d"]},"protocolVersion":"ECv2","signedMessage":"{\"encryptedMessage\":\"VI+tGn08DwzYavfneViUCQ0hp59zS9lHmBEDhQEANhPOnka2PAvzyeNNLwmkLHF4fglKtQD70WJBfTbLG5PuFttnPXZN56pU/pnv8MgHdkdkzgeoT3fDWL8G00nQ8dM2lCRjS8lSgKrs0tdd5a0VbuH/OZ8TRaQ8LuaWtmXuwtVXTi7clCe3G977FPJmm1upq50wxS/q1W0Yr296J6pNfA4tQ3v5fWnJBwaypsn7fjqM5p4DK5X9Q2tmHQjSjL6VR8o/ojL9RxMZCrAl6X/ZodipD/0uQmtz7Q/T8VBdgZVa6pptGmmxdbLRa0EPXEJpiQpqlleibIzleQakpNcdLaauMCjlXhTobdCqCkvZ6oTlTmRQ3pddowUKeOMaqT5rGAOL9Z6XAbcw2/WCEC6DXPAPR9ba8C+W5iBjA6FcbRf2P0WvHM/2uPe7Dz+rj9tGaGt+E97eCXXiZ+PV9CELghpfZmqrkc58llBThDDLwN/2vBW1UYIWJQCyPSJttzdM3Cyc5CGBNXcQ+O9z7GUZXhLoyu4T7s+8hxlKYLJ++WhmWAJ1ybYywkBmcbdKmhYkoJ/D85qe4UqvpmA3Hhz6w9gNDQteRY/kQEd/ZQ\\u003d\\u003d\",\"ephemeralPublicKey\":\"BOxUCtd20nc4LxB2hUlFAGxo6rx9R2bP+5FRPuOhLLVhvAy5QyoSyku9JDXwsRh07u/EDQN8Hf7e/mtBrg7vaAs\\u003d\",\"tag\":\"5gC0Mw+mNmDInoIK+K1AIN+siXyyJp6afQjhUMK+5Io\\u003d\"}"}'
{
 "object": "token",
 "id": "tokn_test_5s7p3wmkmd1etjvwy29",
 "livemode": false,
 "location": "https://vault.omise.co/tokens/tokn_test_5s7p3wmkmd1etjvwy29",
 "used": false,
 "charge_status": "unknown",
 "card": {
  "object": "card",
  "id": "card_test_5s7p3wmjsqvq1z0ekmq",
  "livemode": false,
  "location": null,
  "deleted": false,
  "street1": null,
  "street2": null,
  "city": null,
  "state": null,
  "phone_number": null,
  "postal_code": null,
  "country": "us",
  "financing": "credit",
  "bank": "JPMORGAN CHASE BANK N.A.",
  "brand": "Visa",
  "fingerprint": "uHGUFYpH0GCcilfcEdJWQe/+j/FLNfXsZKeW5Xrydc4=",
  "first_digits": null,
  "last_digits": "1111",
  "name": "Google Pay",
  "expiration_month": 12,
  "expiration_year": 2027,
  "security_code_check": true,
  "tokenization_method": "googlepay",
  "created_at": "2022-06-21T02:32:12Z"
 },
 "created_at": "2022-06-21T02:32:12Z"
}

attribute id คือ ตัวระบุโทเค็น (ขึ้นต้นด้วย tokn)

การสร้างรายการรับชำระเงิน

การสร้างรายการรับชำระเงินด้วยโทเค็นบัตรที่ถูกสร้างขึ้นจากวิธีพิเศษ (googlepay) แตกต่างจากโทเค็นบัตรทั่วไป (อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างรายการรับชำระเงินด้วยโทเค็นบัตรได้ที่นี่)

 1. โทเค็นที่สร้างจากโทเค็น Google Pay จะมี field tokenization_method ซึ่งจะระบุว่าโทเค็นบัตรนี้ถูกสร้างขึ้นโดยวิธีไหน
 2. โทเค็นเหล่านี้ไม่สามารถใช้กับ Customers API ได้

ตัวเลือกเพิ่มเติม

ถ้าใช้ แบบฟอร์มชำระเงินสำเร็จรูป ร้านค้าสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อให้ใช้ประโยชน์จาก Google Pay API ได้มากขึ้นโดยใช้ parameter ดังนี้

Data Attribute Parameter Description
data-googlepay-merchant-id googlepayMerchantId Merchant ID จาก Google Pay (ต้องใช้ในการทำธุรกรรมในโหมดใช้งานจริง)
data-googlepay-request-billing-address googlepayRequestBillingAddress ตั้งค่าเป็น true เพื่อตั้งให้ระบบแนบชื่อผู้ถือบัตรและที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารมากับโทเค็น ซึ่งการตั้งค่านี้จะช่วยเพิ่มอัตราการอนุมัติรายการจากผู้ถือบัตรใน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และแคนาดา
data-googlepay-request-phone-number googlepayRequestPhoneNumber หากมีการขอที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารของลูกค้า สามารถตั้ง parameter นี้เป็น true เพื่อตั้งให้ระบบแนบเบอร์โทรศัพท์ของผู้ถือบัตรมากับโทเค็นบัตร

ดู parameter ที่รองรับทั้งหมดได้ที่นี่

การทดลองใช้และเปิดใช้งานจริง

คุณสามารถใช้บัญชีผู้ใช้ Google ของตัวเองและบัตรเครดิตที่ผูกไว้กับบัญชีเพื่อทดสอบการชำระเงินอย่างครบวงจร หรือใช้บัตรสำหรับทดสอบ (test card) ที่ทาง Google มีให้บริการ ถ้า Google Pay ของคุณอยู่ในโหมดทดลองใช้ หมายเลขบัตรในโทเค็น Google Pay จะเป็นเลข 4111 1111 1111 1111 เสมอ และคุณสามารถใช้ test key เรียกชำระจากบัตรนี้เพื่อทดสอบการสร้างรายการรับชำระเงินที่สำเร็จได้

ในการเริ่มใช้งานจริง คุณจำเป็นต้องมี merchant ID ซึ่งจะถูกระบุอยู่ใน field merchantId ในโทเค็น Google Pay คุณสามารถสร้าง ID นี้ได้โดยการสมัครสมาชิกบน Google Pay Business Console และควรตรวจสอบให้มั่นใจว่าแบรนด์ของคุณทำตามข้อควรระวังในการเชื่อมต่อ Google Pay เข้ากับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันแอนดรอยด์อย่างถี่ถ้วนก่อนเปิดให้ใช้งานจริง

เว็ปไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อวิเคราะห์การใช้และปรับการใช้งานให้เหมาะกับท่าน เมื่อกดยอมรับหรือยังคงเข้าชมเว็บไซต์ต่อ เราถือว่าท่านยินยอมในการใช้งานคุกกี้ของเว็บไซต์ อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว