อยู่ระหว่างการจัดทำบทความภาษาไทย

Payment Methods

Payment method attributes and allowed values.

Attributes

Name Type Description
name string

The name of payment method

currencies array[string]

The supported currencies for the payment method

card_brands array[string]

(optional) supported card brands

installment_terms array[string]

(optional) available installment terms for installment payment method

banks array[string]

(optional) list of online banks for the payment method eg. FPX

provider string

(optional) processor that the payment method is using

เว็ปไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อวิเคราะห์การใช้และปรับการใช้งานให้เหมาะกับท่าน เมื่อกดยอมรับหรือยังคงเข้าชมเว็บไซต์ต่อ เราถือว่าท่านยินยอมในการใช้งานคุกกี้ของเว็บไซต์ อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว